مرور برچسب

تولید گازهای آلاینده

سهم ۷۵ درصدی وسایل نقلیه در آلودگی هوای تهران

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به فرسوده بودن وسایل نقلیه است، گفت: پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با آلودگی‌هوا در کلانشهرها مطرح شده است. محمدرضا رضایی، با انتقاد از بحران…