مرور برچسب

تولید کمپوست از پسماند تر

مصاحبه اختصاصی گروه علمی و آموزشی بهداشت محیط با پروفسور قاسمعلی عمرانی

- بیوکمپوست برای شمال کشور بد نیست - ۷۰ درصد پسماندها ارگانیک است و ۲۰ درصد آن ارزشمند است - و .... این مصاحبه در ۴ بهمن ۱۳۹۶ در محل سمینار بازیافت پسماند، چالش ها و فرصت ها که در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان برگزار گردید، توسط همکار…

تولید کمپوست

با این راهنمای کوتاه می توانیم از زباله های طبیعی کود کمپوست تولید کنیم و باهم حجم زباله های شهری رو کم کنیم....