مرور برچسب

تولید کمپوست از فاضلاب

زدودن آلودگی های فاضلابی و تبدیل آن به کمپوست توسط جلبک ها

سیستم های پردازش فاضلابی از هدر رفت میزان زیادی کربن، فسفر و نیتروژن جلوگیری میکنند. ترکیبات آلی از فضولات گرفته شده و باعث بازگشتن آب به چرخه می شود و حجم عظیمی از مواد دورریز در آبهای جاری، باعث بالا بردن مواد مغذی و رشد برخی میکرو…