مرور برچسب

تولید پلاستیک از مواد قابل تجزیه در طبیعت

تولید پلاستیک بسته بندی از مواد قابل تجزیه در طبیعت

مجتمع بیوشیمایی شرکت «نوامونت» (Novamont) واقع در شمال شرقی ایتالیا، اولین تولید کننده محصولات پلاستیکی دنیا است که بخش عمده مواد اولیه آن از منابع تجدیدپذیر تامین می شود مجتمع بیوشیمایی شرکت «نوامونت» (Novamont) واقع در شمال شرقی…