مرور برچسب

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات

تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات

دانشمندان ایتالیایی از پسماند حبوبات نوعی «زیست پلاستیکِ» همساز با محیط ساخته اند. سالانه میلیونها تُن پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود. اما در ایتالیا دانشمندان برای تولید نوعی زیست پلاستیکِ همساز…