مرور برچسب

توصیه های بهداشی در ایام محرم

دستورالعمل بهداشتی ایام محرم و صفر ابلاغ شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت، دستورالعمل مدیریت بهداشت محیط در برنامه سلامت محرم، اربعین و صفر را به معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. دکتر علیرضا رئیسی در این دستور العمل به معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی…