مرور برچسب

توصیه های بهداشتی ماه محرم

دستورالعمل بهداشت محیط در برنامه سلامت محرم

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستورالعمل مدیریت بهداشت محیط در برنامه سلامت محرم، اربعین و صفر را به معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد. دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت در این دستور العمل به معاونین…