مرور برچسب

توصیه های بهداشتی زائرین اربعین

نکات بهداشتی ویژه زائران اربعین

رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: باتوجه جمعیت میلیونی در مراسم راهپیمایی اربعین، زائران باید از مواد غذایی سالم استفاده کنند تا دچار مسمومیت غذایی نشوند. رئیس مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشگاه…