آرشیو برچسب

تهیه نقشه خطر سیل

طراحی نقشه خطر سیل و زلزله

مراحل رسم نقشه خطر زلزله خانه من نقشه خانه به ترتیب رسم کنید (تصور کنید خانه را از بالا بدون سقف می بینید) ۱) دیوار دور خانه ۲) درب ورودی ۳) دیوارهای آشپزخانه ، اطاق ها ، هال ، سرویس و ... ۴) نقاط خطر با ضربدر قرمز ۵) نقاط امن…