مرور برچسب

اپلیکیشن سامانه جامع بازرسی

نرم افزار سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط بهمراه آموزش نرم افزار

این نرم افزار توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تهیه شده است که قابل استفاده برای کارشناسان بهداشت محیط مراکز بهداشتی و درمانی می باشد. نسخه فعلی نرم افزار:  ۳٫۵ تاریخ بروزرسانی:  ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ تغییرات نسخه ۳٫۵ : باتوجه به محدودیت…