مرور برچسب

استخدام کارشناس HSE در زاهدان

استخدام یک شرکت پیمانکاری در منطقه چابهار

به کارشناس HSE حرفه ای در رشته مهندسی صنایع (ایمنی و صنعتی) ، مهندسی محیط زیست ، مهندسی عمران (گرایش محیط زیست ) ، بهداشت محیط با حداقل دو سال سابقه کار در یک شرکت پیمانکاری در منطقه چابهار نیازمندیم. آشنایی با زبان انگلیسی ،…