مرور برچسب

استخدام کاردان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بم جهت تصدی شغل بهورز با مدرک دیپلم و کاردانی در رشته های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای ، مبارزه با بیماری ها ، مامایی و بهداشت خانواده استخدام میکند. اطلاعیه منتشر شده دانشگاه: به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی و…