مرور برچسب

استخدام کاردان بهداشت محیط

استخدام کاردان یا کارشناس بهداشت محیط در زمینه مدیریت پسماند

به یک نفر کاردان یا کارشناس بهداشت محیط مرد جهت کار پاره وقت در زمینه مدیریت پسماند نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شماره تلفن زیر (آقای فتح الهی) تماس حاصل نمایند: ٠٩١٢١٩۵٣١٩٨

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خانه های بهداشت تحت پوشش خود از افراد واجد شرایط طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز بر اساس مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مندرج در…

استخدام بهورز در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی…

استخدام کاردان یا کارشناس بهداشت یا صنایع غذایی

به کاردان یا کارشناس بهداشت یا صنایع غذایی جهت نظارت بر کترینگ علا (ترجیحا کار کرده در آشپزخانه صنعتی) در تهران محدوده قیطریه نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن:  ۰۹۱۲۲۲۳۹۷۳۴

استخدام کاردان یا کارشناس بهداشت و ماما جهت پایگاه سلامت

به کاردان یا کارشناس بهداشت و ماما جهت پایگاه سلامت در تهران محدوده میدان قزوین نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن:  ۰۲۶۳۴۶۴۲۵۳۲  ,  ۰۲۶۳۴۶۴۲۷۶۲

استخدام دفتر خدمات سلامت منطقه ۱۴ تهران (واقع در پیروزی)

خدمات مشاوره و ممیزی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - به کاردان یا کارشناس بهداشت محیط جهت انجام ممیزی و مشاوره بهداشتی اصناف نیازمند است. -…

استخدام دفتر خدمات سلامت منطقه ۱۶ تهران (واقع در نازی آباد)

خدمات مشاوره و ممیزی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی - به کاردان یا کارشناس بهداشت محیط جهت انجام ممیزی و مشاوره بهداشتی اصناف نیازمند است. -…