مرور برچسب

استخدام کاردان بهداشت محیط در بیمارستان آتیه

استخدام کاردان یا کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان آتیه

بیمارستان آتیه به یک نفر واجد شرایط زیر نیازمند است. - کاردان یا کارشناس بهداشت محیط - دارای حداقل ۴ سال سابقه کار بیمارستانی - آشنایی با امور لاندری و پسماند - تمام وقت - حداکثر سن ۳۵ سال ارسال رزومه تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶…