مرور برچسب

استخدام عمران آب

استخدام کارشناس بهداشت محیط یا عمران آب

نیاز به یک کارشناس بهداشت محیط یا عمران آب (یا رشته‌های مرتبط با آب) در تصفیه‌خانه آب شرب پردیس وجود دارد. حقوق تقریبی ۱٫۴ میلیون تومان در ماه، با بیمه تکمیلی و تأمین اجتماعی. ساعت کاری به صورت روزکار (۶روز در هفته) یا شیفتی (۲۴-۴۸) خواهد…