مرور برچسب

استخدام شرکت صنایع غذایی

استخدام کارشناس کنترل کیفیت و کارشناس بهداشت در کرج

به کارشناس کنترل کیفیت (ردیف شغلی ۵)، صنایع غذایی – شیمی کاربردی با مدرک لیسانس، سن ۲۵ سال و ۳ سال سابقه کار و کارشناس بهداشت (ردیف شغلی ۶)، بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط – HSE، لیسانس، سن ۲۵ سال با ۳ سال سابقه کار جهت یک شرکت معتبر صنایع…