مرور برچسب

استخدام رشته حشره شناس پزشکی

استخدام یک شرکت فعال در زمینه بهداشت محیط و بهسازی در همدان

یک شرکت فعال در زمینه بهداشت محیط و بهسازی در همدان نیاز به یک نفر نیروی خانم کارشناس یا بالاتر در رشته های حشره شناسی پزشکی یا مهندسی بهداشت محیط با روابط عمومی بالا ساکن شهر همدان دارد. ساعت تماس : ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ متقاضیان واجد شرایط…