مرور برچسب

استخدام رشته بهداشت محیط در شمیرانات

استخدام دفتر خدمات سلامت منطقه شمیرانات

دفتر خدمات سلامت منطقه شمیرانات بمنظور تکمیل گروه کارشناسی، از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: ۱- کارشناس اجرایی جهت انجام امور اجرایی و بازاریابی (یک نفر) دارای توانایی مذاکره ۲- کارشناس ممیزی بهداشت محیط (یک نفر کارشناس آقا و یک نفر…