مرور برچسب

استخدامی وزارت بهداشت 1396

انتشار کارت شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز ۲۸ آذر

امروز؛ انتشار کارت شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارت شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد. حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در؛ اظهار کرد: آزمون…