مرور برچسب

استخدامی های ارومیه

استخدام کارشناس بهداشت محیط خانم در ارومیه

به یک نفر همکار خانم، دارای مدرک لیسانس بهداشت محیط جهت همکاری در شرکت خوداظهاری و خودکنترلی بهداشتی در شهرستان ارومیه نیازمندیم. شرایط: - دارای مدرک خوداظهاری بهداشتی - صرفا مجرد باشد. - مشکل رفت و آمد نیز نداشته باشد.…