مرور برچسب

استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

استخدام در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد نیروی بهداشتی و درمانی و... بصورت شرکتی در رشته های زیر استخدام میکند: 👈 پزشک، دستیار دندانپزشک و دندانپزشک 👈مدارک پزشکی و پذیرش،تغذیه و روانپزشک 👈کارشناس بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای 👈…