مرور برچسب

استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

زمان ثبت نام در آزمون: ۱۳ لغایت ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ زمان توزیع کارت ورود به جلسه: ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ زمان برگزاری آزمون: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تذکر: مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد. - ثبت نام در آزمون به صورت اینترنتی در تارنمای دانشگاه…