مرور برچسب

استخدامی دانشگاه علوم پزشکی فارس

فراخوان جهت جذب یک نفر دکتری رشته بهداشت محیط جهت هیئت علمی دانشکده بهداشت شیراز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز نام دانشکده: بهداشت رشته آموزشی مورد نیاز: دکتری تخصصی بهداشت محیط - هیات علمی آموزشی تعهدات خدمت تعداد: یک نفر جنسیت: مرد – زن شرایط ثبت نام: داشتن پایان نامه دوره دکتری مرتبط با بهره برداری و…

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان فارس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۳۷ نفر از…