مرور برچسب

استخدامی بهداشت محیط در کرج

استخدام کارشناس بهداشت محیط حرفه ای با سابقه در کرج

به کارشناس بهداشت محیط حرفه ای با سابقه، با مزایا، حداکثر سن ۳۵ سال جهت کار در کارخانه معتبر در کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن:  ۰۲۶۳۴۶۴۲۵۳۲ , ۰۲۶۳۴۶۴۲۷۶۲