مرور برچسب

اجسام تیز و برنده

انوع زباله های پزشکی که عفونی در نظر گرفته می شوند و توصیه های EPA و CDC

در این فایل، انوع زباله های پزشکی که عفونی در نظر گرفته می شوند و توصیه های CDC و EPA در مورد نحوه دفع زباله ها بیان شده است. این فایل در قالب word بوده و قابل ویرایش می باشد.