مرور برچسب

اثرات سمی مواد شیمیایی

پاورپوینت ایمنی مواد شیمیایی

این پاورپوینت شامل مطالب زیر بوده که بصورت کامل شرح داده شده است: - مقدمه - ایمنی شیمیایی - MSDS - برچسب های MSDS و مفهوم علائم آنها - انواع خطرات بهداشتی - کنترل خطرات بهداشتی و فیزیکی مواد شیمیایی - نگهداری ایمن مواد…