مرور برچسب

اثرات زیانبار آفت کش ها

پاورپوینت روشهای مبارزه شیمیایی در کنترل آفات

عناوینی که در این فایل شرح داده شده اند شامل: - مقدمه - اثرات ناشی از روشهای مبارزه شیمیایی و کاربرد آفت کش ها - اثرات زبان آور کاربرد آفت کش ها روی گیاهان - اثرات زبان آور کاربرد آفت کش ها روی انسان - اثرات زبان آور کاربرد…