مرور برچسب

اتلاف انرژی

مصرف کنندگان خانگی تنها مقصران هدر رفت آب نیستند….

عضو هیأت علمی دانشگاه زابل: مصرف کنندگان خانگی تنها مقصران هدر رفت آب نیستند.... خبرگزاری مستقل محیط زیست: علیرضا کرباسی احتراق سوخت‌های فسیلی را از مهمترین عوامل آلودگی هوا دانست و گفت: عدم بهینه سازی مصرف بویژه در وسایل برقی باعث…