مرور برچسب

آوا سلامت

فراخوان جذب نیرو در استان فارس

موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافق نامه فی مابین به شماره ۲۷۲۴ و تاریخ ۹۷/۹/۲۱ جهت تامین نیروهای شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تعداد ۳۱۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون…