مرور برچسب

آموزش نیروهای خدماتی بیمارستان

پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماند برای نیروهای خدماتی بیمارستان

این پاورپوینت شامل عناوین زیر می باشد که جهت آموزش پرسنل خدماتی مناسب می باشد - تعریف پسماندهای پزشکی ویژه - انواع زباله بیمارستانی (تعریف ساده) - روش های جمع آوری زباله ها - روش سنتی و عمومی بدون تفکیک - روش بهداشتی و تفکیک…