مرور دسته

بهداشت محیط و سلامت جامعه

نحوه ضدعفونی کردن مسواک

چگونه می توانید مسواک خود را ضدعفونی و عاری از باکتری کنید؟ فقط کافیست مسواک را نیم ساعت در سرکه بگذارید و سپس با…

آلودگی مواد غذایی

آلودگی مواد غذایی بطور کلی به دو دسته آلودگی میکروبی و آلودگی غیر میکروبی تقسیم می شود که در این کتاب آلودگی…