مرور دسته

کتابخانه

کتاب های تخصصی مربوط به رشته مهندسی بهداشت محیط را می توانید از این بخش دریافت نمایید.

کتاب Wastewater Management

نام کتاب: Wastewater Management نویسنده: Klein Gomes ویرایش: اول ناشر: Oxford Book Company سال انتشار: ۲۰۰۹ ISBN: 978-93-80179-04-9 سرفصل ها : ۱- Wastewater Treatment ۲- Ecological Principles of Wastewater…