مرور دسته

مهندسی آب

صافی های چکنده

برای تصفیه زیستی در شهرهای کوچک و متوسط یعنی تا جمعیت هایی پیرامون ۵۰ هزار نفر می توان از صافی چکنده استفاده کرد.…

دستورالعمل آزمایش جار

فایل دستورالعمل آزمایش جار آماده دانلود می باشد. علاقمندان می توانند از طریق لینک زیر فایل را دریافت نمایند. در…

آب خاکستری چیست؟

آب خاکستری نام انگلیسی: Greywater آب استفاده شده ای است که بر خلاف آب سیاه (فاضلاب توالت) به راحتی قابل بازیافت و…