مرور دسته

بهداشت هوا

تعاریف آلودگی هوا

برخی از تعاریف خاصی که برای آلودگی هوا ارائه شده است، به شرح زیر می باشد: تعریف انجمن مهندسین آمریکا آلودگی هوا…

تاریخچه آلودگی هوا

ریشه آلودگی هوا در زمین به زمانی بر می گردد که انسان از چوب به عنوان وسیله ای برای احتراق جهت پخت و پز و گرمایش محل…