مرور دسته

بهداشت محیط بیمارستان

آب و فاضلاب بیمارستان

معمولاً بیمارستان ها مجهز به مخازن ذخیره آب شهری می باشند که می توانند به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت آب را ذخیره نمایند. این…

هواسازهای بیمارستانی

هـر متر مکعب هـوای بیمارستان حـاوی هـزارن ذره معلق است و در طول یک عمل جراحی بزرگ این ذرات به بیش از یک میلیون می…