شپش و راه‌های مبارزه با آن

نویسنده: ایوب نوالهی- کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شپش چیست ؟ شپش حشره ای است خونخوار که در ناحیه سر، بدن و عانه انسان زندگی و از خون تغذیه می کند. آلودگی به شپش را پدیکلوزیس می گویند. این بیماری در…

روز جهانی بدون آفت کش

December 3, Global No Pesticides Use Day ۱۳ آذر مصادف با سوم دسامبر روز جهانی بدون آفت کشها  این روز به مناسبت بزرگترین فاجعه صنعتی جهان در بوپال هند در سال ۱۹۸۴ به دلیل نشت گاز متیل ایزو سیانات، نام گذاری شده است در این فاجعه بیش از ۵۰۰…