شپش و راه‌های مبارزه با آن

نویسنده: ایوب نوالهی- کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شپش چیست ؟ شپش حشره ای است خونخوار که در ناحیه سر، بدن و عانه انسان زندگی و از خون تغذیه می کند. آلودگی به شپش را پدیکلوزیس می گویند. این…