پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب

رنگ سنجی رنگ یکی از مشخصه هـای دائمی آب هـای سطحی است. از عـوامل ایجاد کننده رنگ در آب می توان به یون های فلزی (مثل آهن و منگنز) تـرکیبات موجود در پساب های صنعتی، گیـاخـاک ها، پلانکتون ها و... اشاره نمود. برای آنکه آبـی جهت مصارف عمومی و…

آشنایی با دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه شیمی آب

اسپکترو فتو متر ایـن دستگاه بـرای تعیین آنیون هـایی شامل فلوراید، سولفات، نیتریت، نیترات و فسفـات و همچنین کاتیون هـایی نظیر آهن و آلومینیوم برای آب آشامیدنی با رنج ppm کاربرد دارد. طرز استفاده و کالیبراسیون دستگاه بـدیـن صورت می باشد…

آشنایی با لوازم و وسایل آزمایشگاه شیمی آب

نام وسیله کاربرد بورت برای اندازه گیری دقیق مایعات و مخصوصاً در تیتراسیون کاربرد دارد سمپلر برای برداشتن مایعات به مقدار ۵ تا ۱۰۰ میکرولیتر کاربرد دارد پنس ( انبرک ) برای برداشتن فلزات بسیار فعالی مانند سدیم و پتاسیم…

مقدمه ای بر شیمی آب

مقدمه آب مـایـه حیـات و فـراوان‌تـریـن مـاده مرکب بـر روی سطح کـره زمین و بستر اولیه حیـات بـه شکلی که امروزه می‌شنـاسیم. بیش از ۷۵% جـرم یک انـسـان از آب تشکیل شـده است و نیـز بیش از ۷۰% سطح کـره زمین را آب پوشانده است (نزدیک به ۳۶۰…

مفاهیم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification) این فرآیند اکسیداسیون زنجیره ای آمونیاک به نیتریت، توسط نیتروزومونا و اکسیداسیون نیتریت به نیترات توسط نیتروباکتر می باشد. به طور ساده می توان گفت که نیتریفیکاسیون، اکسیداسیون آمونیاک به نیترات است.…

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی سوپرمارکت، لبنیات فروشی و پخش عرضه مواد غذایی در فروشگاه های بزرگ،…

  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه…

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی کبابی، حلیم پزی، آش پزی، کله پزی، جگرکی، سیراب و شیردان، اغذیه و…

  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه…

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی کارگاهها و کارخانجات تولید انواع مواد غذایی، نبات و آبنبات پزی،…

  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه…

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی فروشگاه های گوشت، مرغ، ماهی، میگو، آلایش خوراکی دامی و سایر مواد…

  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه…

فرم آیین نامه مقررات بهداشتی آرایشگاه ها

  مواد آیین نامه متن مواد آیین نامه ماده ۱ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مرکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه…