ضدعفونی کننده ها و گندزداها

ضد عفونی کننده ها و گندزداها به صورت زیر طبقه بندی می شوند : ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی بالا باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها بجز تعدادی از اسپورها می شود. ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی متوسط کلیه باکتری های فعال، باسیل…

کنترل حشرات و جوندگان در بیمارستان

سمومی که در بیمارستان برای حشرات استفاده می گردد، بر اساس دستورالعمل مشخص شـده از سـوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. برای کنترل حشرات بیمارستان، معمولاً از سموم و روش های زیر استفاده می شود.   جانور…

آب و فاضلاب بیمارستان

معمولاً بیمارستان ها مجهز به مخازن ذخیره آب شهری می باشند که می توانند به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت آب را ذخیره نمایند. این مخازن دارای پمپ هایی جهت پمپاژ آب به تمام قسمت های بیمارستان می باشند و می بایست بتوانند بـه بالاتـرین طبقات نیز آبـرسـانـی…

هواسازهای بیمارستانی

هـر متر مکعب هـوای بیمارستان حـاوی هـزارن ذره معلق است و در طول یک عمل جراحی بزرگ این ذرات به بیش از یک میلیون می رسد لـذا جابجایی و تلاطم هـوا در اتاق عمل می تواند موجب انتشار میکرو ارگانیسم ها در فضای اتاق عمل شود. ۸۰ تا ۹۰ درصد عفونت های…

گندزدایی با استفاده از اشعه UV

اشعه مـاورای بنفش جـزو پرتوهای غیر یون ساز می باشد. این اشعه باعث تخریب DNA و ایجاد موتاسیون در ژن هـای میکروارگانیسم ها می گـردد و بـه عنوان یک عـامل گندزدا مورد استفاده قرار می گیرد. لامپ های UV معمولا بـه صـورت ثابت یا سیار بکار می روند.…

پزشکی هسته ای و پسماند های رادیواکتیو

در پـزشکی هستـه ای از مـواد رادیـواکـتـیـو بـه عنوان تشخیص و درمـان بعضی بیماری هـا استفاده می شود. روش های تشخیصی درمـورد اعضای مختلف بـدن مانند استخـوان هـا، مـغـز، کلیه، ریـه، قلب، دستگاه گـوارش و دستگاه ادراری کاربرد دارند. روش کـار بـه…

دستگاه های امحاء کننده و بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی

اتوکلاو در روش اتوکلاو کـردن از رطـوبـت، گـرمـا و فشار برای غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها استفاده می شود که زباله ها در دمای ۱۳۵ درجه سانتی گراد و فشارPSI 31 در مدت ۴۵ دقیقه بی خطر می کند. کیسه زباله هایی که در داخل اتوکلاو قرار می گیرند…

مدیریت و دفع پسماندهای بیمارستانی

تعریف پسماند پزشکی هـر ماده ی زائد جامدی که در هنگام تشخیص بیماری، ایمن سازی بدن انسان و حیوانات و در تحقیقات مربوط بـه آنـهـا یا در هنگام تهیه و تولید واکسن یا آزمایشات بیولوژیکی به وجود می آید، مواد زائد عفونی بیمارستانی نام دارد. حدود…

واحد لندری یا رختشویخانه

محلی اسـت کـه تمام امـورات مربوط به تفکیک، شستشو، لکه گیری، گندزدایی، اتوکشی و بسته بندی البسه و ملحفه بیماران در آن انجام می شود. همچنین درب تحویل گرفتن و تحویل دادن جدا می باشد. بـایـد توجه داشته باشیم که البسه اتاق عمل ابتدا به واحد CSR…

روش های کالیبراسیون دستگاه های استریل کننده

کالیبراسیون بـه منظور تعیین صحت عملکرد دستگاه اتـوکلاو بـه وسیله نـشـانـگـر هـا (اندیکاتورها) سنجش می شود و روش های سنجش عبارتند از: سنسورهای نمایش عملکرد نصب شده برروی دستگاه ها اندیکاتورهای شیمیایی اندیکاتورهای بیولوژیکال یـکـی از…