بیماری های منتقله از طریق مدفوع

در بسیاری از نقاط دنیا، بیماری هایی که از طریق فضولات انسانی به دیگران سرایت می کنند، بزرگترین رقم بیماری های واگیر را تشکیل می دهند. وبا، اسهال خونی، حصبه، اسهال کودکان و بعضی بیماری های انگلی، بیماری هایی هستند که مستقیما با دفع نادرست…

دستورالعمل سالم سازی سبزیجات خام

نظر به اینکه برای آبیاری و تغذیه سبزیجات اغلب از آبهای آلوده و کودهای انسانی و حیوانی استفاده و علاوه بر آن، حیوانات اهلی و وحشی در مزارع کشت سبزیجات آمد و رفت می نمایند، لذا این محصولات کشاورزی به انواع و اقسام تخم انگل ها و میکروبها آلوده…

تقلب در مواد غذایی

شاید از اولین داد و ستدی که بین دو انسان صورت گرفت، اندیشه تقلب نیز به ذهن او خطور کرد. به راستی نمی توان زمان و مکان دقیقی را برای تقلب در مواد غذایی مشخص نمود ولی همواره شرایط بد اقتصادی مثل جنگ جهانی اول و دوم زمینه ساز بوجود آمدن انواع…

بهداشت مواد غذایی

۱-۱- تعریف غذا به کلیه مواد خوردنی و آشامیدنی که بوسیله موجودات زنده مصرف و به عنوان منبعی از انرژی و مواد مغذی به مصرف سوخت و ساز بدن می رسد غذا گفته می شود. ۲-۱- تعریف بهداشت مواد غذایی بهداشت مواد غذایی که یکی از شاخه های…