بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیزوری با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت و پامیس اصلاح شده با مس در حذف فنل از محلول های آبی

[نویسندگان: فاطمه برجسته عسکری، قربان عسگری، علیرضا رحمانی، محمدتقی صمدی، آیت رحمانی]
 • فاطمه برجسته عسکریکارشناس ارشد بهداشت محیط، مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  قربان عسگریدکترای بهداشت محیط، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
  علیرضا رحمانیدکترای بهداشت محیط، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
  محمدتقی صمدیدکترای بهداشت محیط، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
  آیت رحمانیکارشناس ارشد بهداشت محیط، مربی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


 • سابقه و اهداف: فنل ها ترکیبات آلی حلقوی و بسیار سمی بوده که در پساب برخی صنایع حضور دارند اخیرا فرایند ازن زنی کاتالیستی به دلیل توانایی اکسیداسیون و کارایی بالاتر نسبت به ازن زنی متداول در تجزیه ترکیبات آلی مورد توجه قرارگرفته است.

  روش بررسی: ابتدا پامیس و زئولیت مورد استفاده با سولفات مس اصلاح گردید آزمایشات ازن زنی کاتالیستی حذف فنل به منظور بررسی پارامترهای PH و زمان تماس غلظت اولیه فنل دوز کاتالیزور میزان تجزیه پذیری COD و حضور رباینده رادیکال در یک راکتور نیمه منقطع صورت گرفت مشخصات پامیس و زئولیت با استفاده از تکنیکهای SEM,XRF مجهز به EDX تعیین شد.

  یافته ها: در فرایند ازن زنی کاتالیزوری با افزایش PH دوز کاتالیزور و زمان تماس کارایی حذففنل افزایش و با افزایش غلظت اولیه فنل کارایی حذف کاهش می یابد همچنین حضور رباینده رادیکال در فرایند ازن زنی کاتالیستی نسبت به فرایند ازن زنی متداول تاثیر بسیار کمی در کارایی حذف داشت میزان تجزیه پذیری فنل در هر دو فرایند ازن زنی کاتالیستس به مراتب بالاتر از ازن زنی ساده تعیین شد.

  نتیجه گیری: ازن زنی کاتالیستی با هر دو کاتالیست در مقایسه با ازن زنی متداول کارایی بالاتری را در حذف فنل از خود نشان داد نتایج نشان داد پامیس اصلاح شده کارایی بالاتری نسبت به زئولیت اصلاح شده در حذف فنل دارا می باشد همچنین توجه به PH محلول به عنوان یک فاکتور کلیدی ضروری می باشد.

 •  

  سرفصل ارائه مقالهآب
  سال انتشار1390
  محل انتشارچهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
  حجم فایل1.80 مگابایت
  دانلود
  10,000 ریال – خرید

  شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

  ارسال یک پاسخ

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.