استانداردهای تخلیه شیرابه تصفیه شده به محیط زیست

استانداردهای تخلیه شیرابه (و بطور کلی فاضلاب) تصفیه شده به محیط زیست در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایران برای تخلیه فاضلاب تابع محیط پذیرنده سه استاندارد وجود دارد: تخلیه به آبهای سطحی، تخلیه به منابع آبهای عمقی (چاه جاذب) و مصرف پساب تصفیه شده جهت کشاورزی و آیباری و فضای سبز.

مواد آلوده کننده

تخلیه به آب های سطحی

(mg/L)

تخلیه به چاه جاذب

(mg/L)

مصارف کشاورزی و آبیاری

(mg/L)

نقره (Ag)۱۰/۱۰/۱
آلومینیوم (Al)۵۵۵
آرسنیک (As)۰/۱۰/۱۰/۱
بور (B)۲۱۱
باریم (Ba)۵۱۱
بریلیوم (Be)۰/۱۱۰/۵
کلسیم (Ca)۷۵
کادمیوم (Cd)۰/۱۰/۱۰/۰۵
کلر آزاد (Cl)۱۱۰/۲
کلراید (Cl)۶۰۰۶۰۰۶۰۰
فرم آلدئید (CH2O)۱۱۱
فنل (C6H5OH)۱ناچیز۱
سیانور (CN)۰/۵۰/۱۰/۱
کبالت (Co)۱۱۰/۰۵
کروم ۶ (۶+Cr)۰/۵۱۱
کروم (۳+Cr)۲۲۲
مس (Cu)۱۱۰/۲
فلوراید (F)۲/۵۲۲
آهن (Fe)۳۳۳
جیوه (Hg)ناچیزناچیزناچیز
لیتیم (Li)۲/۵۲/۵۲/۵
منیزیم (Mg)۱۰۰۱۰۰۱۰۰
 منگنز (Mn) ۱۱۱
 مولیبدن (Mo) ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۰/۰۱
 نیکل (Ni) ۲۲۲

 آمونیوم بر حسب

(۴+NH)

 ۲/۵ ۱
 نیتریت بر حسب

(۲-NO)

 ۱۰ ۱۰
 نیترات بر حسب

(۳-NO)

 ۵۰ ۱۰
 فسفات بر حسب فسفر ۶ ۶
 سرب (Pb) ۱ ۱ ۱
 سلنیم (Se) ۱ ۰/۱ ۰/۱
 سولفید (SH2) ۳ ۳ ۳
 سولفیت (SO3-2) ۱ ۱ ۱
 سولفات (SO4-2) ۴۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰
 وانادیم (V) ۰/۱ ۰/۱ ۰/۱
 روی (Zn) ۲ ۲ ۲
 چربی روغن ۱۰ ۱۰ ۱۰
 دترجنت (ABS) ۱/۵ ۱/۵ ۱/۵
 BOD5 ۳۰ (لحظه ای ۵۰)  ۳۰ (لحظه ای ۵۰) ۱۰۰
 COD ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰)  ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) ۲۰۰
 اکسیژن محلول (DO) ۲ – ۲
 مجموع مواد جامد معلق (TSS) ۴۰ (لحظه ای ۶۰) – ۱۰۰

 

[gap height=”50″]

[box]

مشخصات منبع مورد استفاده:

محتوای غیر رایگان!

جهت دسترسی به محتوای این بخش، لطفا وارد محیط کاربری خود شده و عضویت خود را به یکی از سطح مورد نیاز ارتقاء دهید.

 

مخصوص اعضای ویژه

[/box]

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.