باکتری های منتقله توسط حشرات

باکتری یرسینیا پستیس عامل بیماری طاعون خیارکی، باکتری درون سلولی گرم منفی

توسط کک منتقل می شود

باکتری بارتونلا کویینتانا عامل بیماری تب سنگر، کوکوباسیل گرم منفی خارج سلولی

توسط شپش منتقل می شود

باکتری ریکتزیا پرووازکی عامل بیماری تیفوس اپیدمیک،باسیل گرم منفی

توسط شپش منتقل می شود

باکتری ریکتزیا تیفی عامل تیفوس اندمیک ،باسیل گرم منفی

توسط کک و شپش منتقل می شود

باکتری ریکتزیا ریکتزی عامل بیماری تب دانه دار کوه های راکی، باسیل گرم منفی

توسط کنه منتقل می شود

باکتری ریکتزیا آکاری عامل بیماری آبله ریکتزیایی، باسیل گرم منفی

از طریق حشرات آلودرمانیسوس منتقل می شود

باکتری ریکتزیا کونوری عامل تیفوس سرخپوستان یا تب کنیا، باسیل گرم منفی

از طریق کنه منتقل می شود

باکتری های بورلیا عامل بیماری تب راجعه و لایم

توسط کنه منتقل می شوند

باکتری فرانسیسلا تولارنسیس عامل بیماری تولارمی یا تب غده ای

توسط کنه منتقل می شود

 

photo_2016-06-02_02-23-02
شپش

 

photo_2016-06-02_02-22-55
کنه

 

photo_2016-06-02_02-23-07
کک

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.