واحد لندری یا رختشویخانه

0 295

محلی اسـت کـه تمام امـورات مربوط به تفکیک، شستشو، لکه گیری، گندزدایی، اتوکشی و بسته بندی البسه و ملحفه بیماران در آن انجام می شود. همچنین درب تحویل گرفتن و تحویل دادن جدا می باشد. بـایـد توجه داشته باشیم که البسه اتاق عمل ابتدا به واحد CSR تحویل داده می شوند.

مراحل این واحد به ترتیب زیر می باشد :

  • تفکیک البسه (البسه عفونی قبـل از ورود بـه دستگاه در سینک مخصـوص ضدعفونی شـده سپس بـه دستگاه مخصوص البسه عفونی وارد می گردد).
تفکیک و جمع آوری لباس ها در بیمارستان
تفکیک و جمع آوری لباس ها در بیمارستان
  • شستشو
  • خشک کردن
  • بسته بندی
  • خروج لباس های تمیز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code