نمونه گواهی انجام طرح خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی برای اماکن موادغذایی

0 1,143

یک نمونه طرح گواهی انجام طرح خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی که توسط شرکت های خوداظهاری بهداشتی یا دفاتر خدمات سلامت به اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ارائه می شود خدمت مدیران شرکت ها تقدیم می گردد.
 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.