نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در محیط زیست

0 802

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT با سرعت متحیرکننده ای در حال رشد می باشد. مجازی شدن بسیاری از محصولات، دیجیتالی شدن اطلاعات، غیر فیزیکی شدن انتقالات، کاهش نیاز به فضای گسترده در ادرات و انبارها و کوتاه شدن زنجیره عرضه ازجمله نتایج مثبت گسترش ICT می باشد که از یک سو باعث کاهش نیاز جوامع به مواد طبیعی موجود در محیط زیست می شود و از سوی دیگر میزان ضایعات ورودی به محیط زیست را کاهش می دهد. با این وجود نباید فراموش کرد که تجهیزات ICT خود معمولاً از مواد مضر و غیر قابل جذب برای محیط زیست ساخته می شوند. برای مثال، سیستم هایکامپیوتر اغلب از عناصر شیمیایی مضر شکل یافته اند. همچنین برای ساخت این تجهیزات نیز از منابع زیست محیطی استفاده بی رویه ای می شود. بنابراین، علاوه بر اثرات مثبت، ICT تاثیر منفی نیز بر محیط زیست داشته و تعیین اثر این متغیر نیازمند مطالعه تجربی می باشد. بر این اساس در این مطالعه به بررسی نظری و تجربی اثر تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بر کیفیت محیط زیست پرداخته می شود.

زهرا غروی نوری دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حشمت اله سعدی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود سامیان دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی بوعلی سینا همدان
الهام انصاری دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی بوعلی سینا همدان

 

سرفصل ارائه مقالهمحیط زیست
سال انتشار1391
محل انتشاراولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
حجم فایل321.12 کیلوبایت
دانلود
25,000 ریال – خرید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.