نرم افزار مشاهده درجه بهداشتی رستوران ها

 

– گروه رستوران ها شامل رستوران، رستوران سنتی، سفره خانه، چلوکبابی و سلف سرویس و سایر مراکزی است که با چک لیست مشابه با موارد نامبرده بازرسی می شوند.

شرایط رتبه بندی بهداشتی

۱- رتبه عالی بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سه بازرسی متوالی رتبه یک بهداشتی را کسب کرده باشند.

۲- رتبه یک بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بار اساس بازرسی انجام شده ۱۰۰ – ۹۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

۳- رتبه دو بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده ۸۹٫۹۹۹ – ۸۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند.

۴- رتبه سه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده ۷۹٫۹۹۹ – ۷۰ درصد امتیاز را کسب کرده باشند

۵- در انتظار دریافت رتبه بهداشتی : این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که در سامانه جامع بازرسی به عنوان یک واحد صنفی ثبت شده اند ولی هنوز مورد بازرسی قرار نگرفته و نتیجه بازرسی واحد در سیستم ثبت نگردیده است.

۶- رتبه در حالت تعلیق: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شده امتیاز لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و پرونده آن در مرکز بهداشت در حال رسیدگی بوده و هنوز به مراجع قضایی ارجاع نشده است.

۷- فاقد رتبه بهداشتی: این رتبه به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس بازرسی انجام شاده امتیاز لازم جهت دریافت رتبه بهداشتی را کسب ننموده و یا آن را از دست داده اند و اقدامات قانونی لازم توسط دستگاه نظارت در خصوص آن ها اعمال گردیده است.

تذکر: ابتدا باید امتیازات کسب شده توسط گروه رستوران ها به درصد تبدیل و سپس مبنای رتبه بندی قرار گیرد.

راهنمای استفاده از نرم افزار

دانلود نرم افزار

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.