علوم پزشکی گلستان میزبان همایش بهداشت محیط در سال ۱۳۹۸

0 88

به گزارش سایت بهداشت محیط، جلسه مرداد هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران روز شنبه در تهران برگزار شد. در این جلسه پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت برگزاری همایش بهداشت محیط در سال جاری مورد موافقت قرار گرفت. زمان برگزاری این همایش در اسفند ماه پیش بینی شده است.

 
منبع: انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.