دفن پسماندهای بیمارستانی

0 318

برای دفن پسماندهای بی خطر شده پزشکی، ابتدا محلی را برای دفن انتخاب می کنیم که از محل مسکونی دور بـوده و در جـایـی واقـع شـود که مطمئن باشیم آب های سطحی و یا زیرزمینی آلوده نمی شوند. هم چنین منطقه نباید در معرض سیل و یا فرسایش واقـع شـود. معمولاً محل دفـن تـوسـط سـازمـان حفاظت محیط زیست تعیین می شود. به منظور جلوگیری از نشت آلاینده ها بـه آب هـای زیرزمینی، سایت دفن باید نسبتاً غیرقابل نفوذ بوده و چاه های کم عمق نزدیک سایت نباشد. سپس یک چاله یـا ترانشه بـا حداقل ۲ متر عمق حفر می شود که نصف آن با پسماند پر شده و ۰٫۵ متر آهک اضافه کرده و تا سطح بـا خاک پر می شود. اگر ترانشه در طول روز پر نشد، پس از ریختن پسماندها، یک لایه ۱۰ سانتی متری خاک باید برای پوشش پسماند اضافه شود.

به منظور عدم دسترسی حیوانات به سایت دفن، می بایست محل دفن با حفاظ مناسب حصارکشی گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code