دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

0 363

این دستورالعمل توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و معاونت تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۸ تدوین و در تابستان ۱۳۹۰ توسط کارشناسان غذا در اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی سازمان غذا و دارو بازنگری شد. در سال جاری بر اساس پیشنهادات معاونت های غذا دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران و نمایندگان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و دفتر بهبود تغذیه بازنگری چهارم انجام شد.

شایان ذکر است که دستورالعمل حاضر بر روی سایت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.behdasht.gov.ir) قابل دسترسی است.

 

دانلـود فایل

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.