به هیچ وجه شوینده ها را با یکدیگر مخلوط نکنیم؛ خطر مرگ جدی است!

0 93
  •  تماس پوستی مستقیم با شوینده ها معمولا حساست ها و واکنشهای پوستی را به دنبال خود خواهد داشت (میزان و زمان مواجهه بسیار مهم است).
  • در بلع احتمالی این مواد نیز با توجه به پایه اسیدی یا بازی بودن آنها ، مسمومیت های گوارشی و واکنش های بدن محتمل است و در صورت غلظت بالای اسیدی یا بازی این مواد، از بین رفتن و صدمه مستقیم به بافتهای بدن امکان پذیر است (مانند مایعات لوله بازکن).
  • و اما برخی افراد جهت افزایش میزان شویندگی یا قدرت و یا مقدار اثر، اقدام به ترکیب (مخلوط کردن) دو شوینده مختلف با هم می کنند که از آن جمله می توان مخلوط کردن جوهر نمک (جرم زدا، ….) با هیپوکلریت سدیم (وایتکس و ….) اشاره کرد.
  • ماحصل این اختلاط اسید و باز چیزی نیست جز “گاز کلرین” خالص که در حملات شیمیایی از آن استفاده می شود و باعث آزردگی سیستم تنفسی و در غلظت بالا مرگ فرد یا افراد می گردد.
  •  متاسفانه اغلب این ترکیب خطرناک در محیط سرویسهای بهداشتی و حمام منازل مورد استفاده قرار می گیرد که به دلیل عدم تهویه مناسب و قوی، خطرات و تبعات این اشتباه به حداکثر می رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code